Mergi la conţinutul principal

Procedura și condițiile de eliberare a avizului de racordare

Etapele de racordare:

Termenele de eliberare de către operatorul de sistem a avizului de racordare, care se numără de la data înregistrării cererii de eliberare a avizului de racordare, cu anexarea actelor și informațiilor stabilite sunt următoarele:

1. pentru solicitările de racordare a locurilor de consum la rețelele electrice de distribuție – 10 zile calendaristice;
2. pentru solicitările din partea consumatorului casnic sau potențial consumator casnic de racordare a centralei electrice în limitele puterii contractate de consum, destinată acoperirii consumului propriu de energie electrică, care utilizează surse regenerabile de energie, operatorul sistemului de distribuție este obligat să elibereze solicitantului respectiv avizul de racordare în termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării și prezentarea documentelor stabilite în Regulamentul privind racordarea. (conform art. 47 al Legii 107/2016);
3. pentru solicitările de racordare a centralelor electrice la rețelele electrice de transport sau de distribuție – 30 de zile calendaristice.

Operatorul de sistem examinează și coordonează documentația de proiect în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data solicitării. În cazul proiectelor pentru racordarea centralelor electrice la rețelele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 35 kV, termenul de coordonare a proiectului este de 30 de zile calendaristice

  • executarea instalaţiei de racordare;
  • admiterea în exploatare a instalaţiei de racordare;
  • semnarea actului de delimitare, procesului verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi, în cazul consumatorilor noncasnici şi a producătorilor, a convenţiei de interacţiune;

In termen 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de punere sub tensiune.

  • semnarea contractului de furnizare sau achiziţionare a energiei electrice;
  • punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, a centralei electrice.

Racordarea instalației de utilizare a solicitantului consumator final potențial sau existent, la rețeaua electrică de distribuție sau de transport – se va face în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data admiterii în exploatare a instalației de utilizare și achitării tarifului de punere sub tensiune.

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok