Mergi la conţinutul principal

Responsabilitate socială corporativă

Politica de responsabilitate socială corporativă


Înțelegem responsabilitatea socială corporativă ca un ansamblu de acţiuni în vederea stabilirii relaţiilor de încredere, stabile, solide şi reciproc avantajoase cu grupurile noastre de interes.

 • Politica noastră de Responsabilitate Corporativă stabilește cadrul comun de acțiune ce călăuzește comportamentul social responsabil al companiei.
 • Obiectivul principal al acestei Politici este de a stabili principiile de acțiune și angajamentele asumate față de grupurile sale de interes, în coerență cu strategia corporativă a companiei.
 • Stabilirea responsabilităților și a instrumentelor de urmărire specifice în vederea asigurării îndeplinirii politicii sale.
 • Politica noastră de Responsabilitate Socială Corporativă cuprinde opt angajamente asumate de către companie în materie de:

Excelența în servicii

Clientul este în centrul activităților noastre.

 • Printr-un dialog activ, compania dorește să fie capabilă să dea un răspuns rapid și eficient.
 • Oferă un serviciu și o experiență excelente de deservire a clienților săi.
 • Îndeplinește cerințele legale.
 • Corespunde necesităților sale.
 • Respectă angajamentele asumate voluntar de către grup.

Angajamentul pentru rezultate

Acționarii și investitorii constituie unul dintre principalele grupuri de interes ale companiei.

Aspectele cheie ale afacerii:

 • Gestionarea adecvată a riscurilor.
 • Dezvoltarea unui model de afaceri solid cu potențial de creștere internațională, care să garanteze sustenabilitatea pe termen lung.

Protecția mediului înconjurător și gestionarea responsabilă a resurselor

Conștientizăm care este impactul asupra mediului produs de activitățile companiei noastre prin următoarele acțiuni:

 • Acordarea unei atenții speciale protecției mediului înconjurător
 • Utilizarea eficientă a resurselor naturale pentru satisfacerea cererii energetice.
 • Acționarea dincolo de îndeplinirea cerințelor legale și a altor cerințe cu privire la mediu și adoptarea lor în mod voluntar.
 • Implicarea furnizorilor noștri, lucrând cu diverse grupuri de interes și promovând utilizarea responsabilă a energiei.

Interesul pentru persoane

 • Pentru noi este esențial să promovăm un mediu de lucru de calitate, bazat pe respect, diversitate și dezvoltarea personală și profesională.
 • În Codul Etic al companiei noastre sunt stabilite normele ce vor dicta comportamentul etic al tuturor angajaților în activitatea lor de zi cu zi și, în special, în ceea ce privește relația și interacțiunea acestora cu toate grupurile de interes.

Securitatea, sănătatea și bunăstarea persoanelor – angajamentul nostru strategic

 • Planificăm și derulăm activitățile noastre considerând că nimic nu este mai important decât securitatea, sănătatea și bunăstarea persoanelor. În acest sens, angajamentul nostru depășește simpla îndeplinire a obligațiilor legale.
 • Promovăm voluntar îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de gestionare a securității, sănătății și bunăstării, implicând nu doar angajații care fac parte din companie, ci și personalul furnizorilor, pe cel al antreprenorilor, clienții și alte grupuri de interes.
 • Scopul nostru este evitarea și prevenirea accidentelor și problemelor de sănătate, prin asigurarea unui mediu sigur și sănătos și astfel le determinăm în Politica de responsabilitate socială corporativă a companiei noastre.

Lanț de distribuție responsabil

Furnizorii și antreprenorii sunt actorii de bază pentru funcționarea optimă al lanțului nostru valoric., prin care compania promovează:

 • Menținerea unor relații de încredere pe termen lung, stabile, solide și reciproc avantajoase.
 • A se baza pe principii de eficiență și management al riscului.

Angajament pentru societate

 • Suntem angajați în dezvoltarea economică și socială a regiunilor în care ne desfășurăm activitatea.
 • Pentru aceasta contribuim cu cunoștințe, capacitate de gestionare și creativitate, precum și alocând o parte a beneficiilor pentru investiții sociale
 • Dialogul fluid și permanent cu societatea ne permite să cunoaștem așteptările și interesele comunității în care operăm, ceea ce ne permite să ne implicăm în dezvoltarea acesteia și să oferim cel mai adecvat răspuns nevoilor sale.

Integritate și transparență

Încrederea clienților noștri, a specialiștilor, furnizorilor și antreprenorilor, a acționarilor, investitorilor și finanțatorilor, a autorităților de reglementare și a altor agenți ai pieței și ai grupurilor sociale, se bazează pe integritate, înțeleasă ca mod de acțiune etic, onest, responsabil și cu bună credință al fiecărei persoane, care lucrează în cadrul și pentru grup.

 

Citește mai multe în:

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok