Mergi la conţinutul principal

Transmiterea utilajului electric in proprietate

Form

Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.


Lista de anexe necesare a fi atasate la cerere:
Acte anexate în cazul persoanelor juridice:
 • Solicitarea scrisă privind transmiterea instalațiilor electrice cu titlu gratuit in proprietatea  Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A. cu indicarea:  denumirii de dispecerat, componentelor instalației, costului de bilant si anului punerii in functiune;
 • Extras din evidenta contabila privind instalațiile electrice ce urmează a fi transmise cu titlu gratuit și  rechizitele bancare ale persoanei care transmite instalațiile electrice;
 • Ridicarea topografica de control a instalațiilor electrice, în cazul în care se transmit retele electrice/elemente de rețea subterane;
 • Schema monofilara semnata de catre electricianul autorizat cu indicarea denumirii de dispecerat a instalațiilor electrice ce urmează a fi transmise cu titlu gratuit;
 • Actul de corespundere a IE eliberat de către organul supravegherii energetice (parte componenta a ANRE), în conformitate cu prevederile art. 48 alin.(9) al Legii cu privire la energia electrica nr. 107/2016;
 • Proiectul instalațiilor electrice elaborat de catre persoanele/instituliile atestate si licentiate in domeniu, avizat de catre Serviciul de Stat pentru verificarea si expertizarea proiectelor si constructiilor, inclusiv de alte organe competente;
 • In cazul în care instalațiile electrice se află pe un teren și/sau într-un imobil care aparține altei persoane decât proprietarul instalațiilor electrice, dovada existenței unui drept de servitute și folosinta perpetuu și gratuit asupra terenului și/sau imobilului unde sunt amplasate instalațiile electrice în beneficiul proprietarului instalațiilor electrice pentru construcţia și amplasarea instalațiilor electrice, precum şi dreptul de acces la instalațiile electrice pentru alte revizii, reparaţii, intervenţii sau pentru desfăşurarea altor lucrări de exploatare şi de întreţinere, pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru efectuarea reabilitării sau a modernizării instalațiiloe electrice;
 • În cazul în care instalațiile electrice includ bunuri imobile, va fi prezentat Extrasul din Registrul bunurilor imobile care confirma dreptul de proprietate asupra bunului imobil  și asupra terenului pe care este amplasat bunul imobil, valabil 2 luni de la data eliberării de către Serviciul cadastral teritorial;
 • In cazul in care persoana care transmite instalatiile electrice face parte din categoria autoritatilor administraţiei publice centrale ori a unei unităţi administrativ-teritoriale sau este persoană juridică care administrează direct ori indirect resursele statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, va fi prezentată și decizia luata de Consiliul Concurentei, in conformitate cu art. 10 alin.(2) al Legii cu privire la ajutorul de stat, nr. 139 din 15.06.2012, pe marginea notificarii intentiei de transmitere cu titlu gratuit a instalatIor electrice catre Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A.
 • Documentatia justificativa a costurilor realizarii proiectului (Procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate);
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice  privind administratorul, asociații,  capitalului social.
 • În cazul în care transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice reprezintă pentru proprietarul acestora o tranzacție de proporții, va fi prezentată decizia organului  de conducere competent de transmitere cu titlu gratuit a instalațiilor electrice, cu anexarea unei copii a Statutului întreprinderii.
 • Factura fiscala (dupa semnarea contractului de transmitere cu titlu gratuit a instalațiilor electrice).
 • Copia buletinului de identitate.
Acte anexate (în copie) în cazul persoanelor fizice: 
 • Solicitarea scrisă privind transmiterea instalațiilor electrice cu titlu gratuit in proprietatea  Î.C.S. „Premier Energy Distribution" S.A. cu indicarea:  denumirii de dispecerat, componentelor instalației, costului de bilant si anului punerii in functiune;
 • Copia actul care atestă dreptul de proprietate sau calitatea de posesor de drept limitat a imobilului sau terenului unde este amplasata instalatia electrica
 • Ridicarea topografica de control a instalațiilor electrice, în cazul în care se transmit retele electrice/elemente de rețea subterane;
 • Schema monofilara semnata de catre electricianul autorizat cu indicarea denumirii de dispecerat a instalațiilor electrice ce urmează a fi transmise cu titlu gratuit;
 • Actul de corespundere a IE eliberat de către organul supravegherii energetice de stat (Inspectoratul Energetic de Stat) parte componenta a ANRE, în conformitate cu prevederile art. 48 alin.(9) al Legii cu privire la energia electrica nr. 107/2016;
 • Proiectul instalațiilor electrice elaborat de catre persoanele/instituliile atestate si licentiate in domeniu, avizat de catre Serviciul de Stat pentru verificarea si expertizarea proiectelor si constructiilor, inclusiv de alte organe competente;
 • Documentatia justificativa a costurilor realizarii proiectului (Procesele-verbale de receptie/executare a lucrarilor)
 • Copia buletinului de identitate;


Dimensiunea maximală acceptată a unui fişier constituie 3 MB. Tipuri permise: pdf, docx, jpg, jpeg, png.


Acceptcaptcha


Submit

Programare vizită online

Informații utile

Posturi vacante

Semnalează cazuri de fraudă și corupție

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok