Mergi la conţinutul principal

Implementarea proiectelor de dezvoltare a surselor de energie regenerabilă: între obiective și avizele de racordare nevalorificate de unii solicitanți

Postat de UF922588 la Joi, 05/30/2024 - 15:29

 

  • Începând cu anul 2016 au fost implementate 4160 de avize de racordare (AR) a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

 

  • În același timp, un număr mare de avize de racordare eliberate, dar nevalorificate de către solicitanți în perioada de valabilitate a acestora creează blocaje în procesul de dezvoltare a domeniului de producere a energiei „verzi”.

 

ÎCS Premier Energy Distribution SA participă activ la implementarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, acestea fiind parte a obiectivelor strategice ale întreprinderilor grupului Premier Energy în Moldova, aliniate la practicile internaționale de decarbonizare, precum și draftul Planului Național Integrat pentru Energie și Climă.
 

Începând cu anul 2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.10 privind promovarea utilizării energiei electrice din surse regenerabile și până la data de 31.12.2023 operatorul sistemului de distribuție a eliberat circa 7700 de AR cu o putere aprobată de 1025 MW, în baza cărora au fost puse sub tensiune 4160 de centrale electrice de energie „verde”, cu o putere sumară de 225,6 MW, ceea ce constituie aproximativ 22% din valoarea puterii aprobate în avizele de racordare. Cea mai mare parte a solicitărilor au constituit-o cele pentru racordarea centralelor electrice în conformitate cu mecanismul de sprijin „contorizare netă”.
 

În ceea ce privește eliberarea avizelor de racordare noi se constată o mare problemă și anume cea a lipsei de capacitate a rețelei electrice de transport și de distribuție, motivată prin faptul că nu există rețea electrică sau că cea existentă nu dispune de capacitatea tehnică necesară pentru a fi satisfăcute cerințele solicitantului. Explicația constă în faptul, că la momentul eliberării avizului de racordare, OSD (operatorul sistemului de distribuție) sau OST (operator al sistemului de transport) rezervează capacitatea pentru acomodarea puterii solicitate de potențialii investitori și la un moment dat, conform calculelor, rețelele electrice devin congestionate sau altfel spus, nu mai dispun de capacități de a distribui sau transporta fluxurile respective de putere, chiar dacă în realitate acestea (avizele de racordare) sunt încă neimplementate. Cu alte cuvinte, capacitatea efectivă a rețelei electrice devine indisponibilă, fiind rezervată în avizele de racordare valabile, dar încă nerealizate. 
 

Boom-ul depunerii cererilor și respectiv a eliberării AR a fost fixat în 2022, când au fost eliberate 3700 de AR cu puterea solicitată de aproximativ 387 MW. Din acel moment rețelele din zona deservita de Premier Energy Distribution, în special în zonele de Sud și Centru, sunt blocate din cauza congestionării rețelelor electrice de distribuție, precum și a rețelelor de transport ale ÎS Moldelectrica. Harta interactivă privind disponibilitatea racordării centralelor electrice la rețeaua electrică de distribuție poate fi consultată pe site-ul https://premierenergydistribution.md/ro/disponibilitatea-racordarii-cen…
 

În pofida măsurilor întreprinse în ultima perioadă de către autoritățile centrale și autoritatea de reglementare în colaborare cu actorii sistemului energetic  în vederea soluționării problemei date prin modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019, cu regret, situația rămâne a fi una complicată din motiv că se atestă o creștere sporită a solicitărilor de racordare la rețea a centralelor electrice, o parte din care nu se implementează și care blochează și nu permite eliberarea avizelor de racordare pentru noi solicitanți.
 

Spre exemplu, în primele patru luni ale anului 2024 ÎCS Premier Energy Distribution SA a recepționat circa 825 de solicitări pentru racordarea instalațiilor din surse regenerabile, în acest sens fiind eliberate 690 de avize. Din cele 135 de refuzuri:   
 

  • 74 refuzuri (55%) sunt cauzate de lipsa de capacitate a rețelelor de transport (ÎS Moldelectrica);
  • 56 (41%) se datorează lipsei de capacitate tehnică de distribuție în rețelele ÎCS Premier Energy Distribution SA;
  • 5 cereri  (4%) nu au fost acceptate din cauza lipsei fizice a rețelelor electrice la locul solicitat de racordare. 
     

În consecință, în prezent ÎCS Premier Energy Distribution SA are înregistrate circa 3000 de AR valabile și nerealizate, acestea cumulând o putere totală de 389 MW. 
 

Menționăm că, în conformitate cu legislația în vigoare , avizele de racordare pentru centralele de producere a energiei din surse regenerabile se eliberează pe un termen de 24 de luni de la data emiterii acestuia. Solicitantul (potențialul dezvoltator al centralei), care a angajat un proiectant este obligat să prezinte proiectul pentru coordonare în termen de 12 luni de la data eliberării AR, cu excepția cazurilor în care solicitantul deține statut eligibil, în caz contrar AR se anulează de operatorul de distribuție. În cazul în care solicitantul a prezentat proiectul, iar termenul Avizului expiră din cauza nerealizării lucrărilor – acesta poate fi prelungit la solicitare pentru o perioadă de 24 de luni. Prin urmare, capacitatea rezervată / blocată de unii solicitanți (care în unele cazuri poate dura până la 4 ani de zile!) nu permite eliberarea avizelor de racordare pentru noi solicitanți  și să ofere posibilitatea mai multor consumatori, în special pentru consum propriu, de a beneficia de mecanismul de facturare netă. 
 

În concluzie, reiterăm că ÎCS „Premier Energy Distribution” SA susține în continuare proiectele de dezvoltare a surselor de energie regenerabilă. Totodată, întreprinderea își exprimă disponibilitatea de a menține un dialog deschis cu autoritățile de profil ale statului în vederea identificării unor noi soluții pentru deblocarea capacităților rezervate, în acest sens fiind necesare un efort comun și măsuri adiționale pentru a responsabiliza solicitanții în vederea realizării proiectelor asumate și care ar permite dezvoltarea energiei verzi, diversificarea surselor de furnizare a energiei electrice, precum și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova.
 

[1] Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019 (MODIFICAT HANRE74 din 25.02.22, MO73-77/18.03.22 art.293; în vigoare 18.04.22)
 

Departamentul Relații Externe și Comunicare

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA

 

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

ok