Перейти к основному содержанию

План развития

Опубликовано RE000033 - Чтв, 04/21/2022 - 09:31
 1. 2023-2025

  28.05.2024


  ÎCS „Premier Energy Distribution" SA aduce la cunoștință opiniei publice faptul că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prin Hotărârea nr. 308 din 21.05.2024 a aprobat modificarea nr. II a Planului de dezvoltare pentru perioada 2023-2025 în valoare de 70,5 milioane lei, ceea ce reprezintă 100% din valoarea solicitată de întreprindere.


  23.06.2023


  ÎCS „Premier Energy Distribution" SA aduce la cunoștință opiniei publice faptul că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prin Hotărârea nr. 342 din 21.06.2023 a aprobat modificarea nr. I a Planului de dezvoltare pentru perioada 2023-2025 în valoare de 75,7 milioane lei, ceea ce reprezintă 100% din valoarea solicitată de întreprindere.


  15.07.2022


  În temeiul art.45 din „Legea № 107 cu privire la energia electrică” și a pct. 12 din „Hotărârea № 94/2019 din 04.04.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie”, Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. publică Planul de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 aprobat de ANRE prin hotărârea № 411 din 08.07.2022

   

  Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat Planul de Dezvoltare în valoare de 57.505,1 mii lei, ceea ce reprezintă 100% din valoarea solicitată de Î.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.A.

   


  13.05.2022

  ANUNȚ

  privind inițierea consultărilor publice pe marginea proiectului Planului de dezvoltare a rețelelor electrice ale operatorului sistemului de distribuţie Î.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.A. pentru perioada 2023-2025

  Î.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.A. informează despre inițierea procedurii de consultare publică a proiectului Planului de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție pentru perioada 2023-2025 (în continuare Plan de dezvoltare).
   
  Proiectul Planului de dezvoltare a fost elaborat reieșind din:
  1. prevederile art.45 din Legea № 107/2016 cu privire la energia electrică;
  2. exigențele Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Hotărârea ANRE № 94/2019;
  3. obligațiile și funcțiile expuse în licența operatorului de distribuție;
  4. creșterea cererii de energie electrică a consumatorilor finali existenți și modernizarea rețelelor electrice de distribuție existente cu scopul de a spori fiabilitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor finali și a asigura cerințele de securitate;
  5. solicitările înaintate de autoritățile publice locale cu privire la extinderea rețelelor electrice din localitățile administrate.
   
  În conformitate cu exigentele Regulamentului privind dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție planul a fost divizat în 2 categorii după cum urmează:
  Categoria I - proiecte care prevăd majorarea capacității rețelei electrice de distribuție existente în legătură cu creșterea cererii de energie electrică a consumatorilor finali existenți, modernizarea rețelelor electrice de distribuție existente cu scopul de a spori fiabilitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor finali și a asigura cerințele de securitate.
  Categoria II - proiecte care prevăd construcția unor rețele electrice de distribuție noi sau a unor porțiuni de rețea electrică de distribuție, cu scopul de a asigura accesul la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor electrice de utilizare ale potențialilor consumatori finali din localitățile, cartierele, microraioanele noi sau existente. Proiectele au fost selectate în baza indicatorului VAN (Venitul Actualizat Net) aşa cum este specificat în pct.26 din Regulamentul de dezvoltare.
  Recomandări și propuneri la proiectul Planului de Dezvoltare pot fi expediate la următoarele adrese electronice: [email protected] și [email protected], sau la sediul întreprinderii (MD-2024, mun. Chișinău, str. Andrei Doga, nr. 4).
  Termenul limită pentru recepționarea recomandărilor – 27 mai 2022.


  Persoane de contact:
  •    Vitalie Juscov, Sef Serviciu Planificarea Întreținerii şi Dezvoltarea Rețelelor, tel. 022 431 744.

   

  Proiectele de dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție pentru anul 2023-2025.

   

 2. 2020-2022

  23.07.2021


  ПИК «Premier Energy Distribution» АО доводит до сведения общественности, что Национальное агентство про регулированию в энергетике (НАРЭ) Постановлением № 296/2021 от 09.07.2021 г. утвердило изменение № II к Плану развития на 2020-2022 годы стоимостью 87,8 миллиона леев, что составляет 100% запрошенного предприятием объема.

   


  07.07.2020


  ПИК «Premier Energy Distribution» АО доводит до сведения общественности, что Национальное агентство про регулированию в энергетике (НАРЭ) Постановлением № 204/2020 от 26.06.2020 г. утвердило изменение № I к Плану развития на 2020-2022 годы стоимостью 87,6 миллиона леев, что составляет 100% запрошенного предприятием объема.

   


  12.12.2019

  На основании ст.45 Закона об электроэнергии № 107 и пункта 12 Постановления № 94/2019 от 04.04.2016 г. об утверждении Положения о развитии распределительных электросетей, ПИК «Premier Energy Distribution» АО публикует План развития на 2020-2022 годы, утвержденный НАРЭ Постановлением № 450/2019 от 29.11.2019 г..
   
  Таким образом, Агентство утвердило План развития стоимостью 84.985,8 тыс. леев, что составляет 100% запрошенного предприятием объема.
   


  06.08.2019

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  о начале публичных консультаций по проекту Плана развития электросетей оператора распределительной системы ПИК «Red Union Fenosa» АО на 2020-2022 годы

   

  ПИК «Premier Energy Distribution» АО сообщает о начале процедуры публичных консультаций по проекту Плана развития распределительных электросетей на 2020-2022 годы (далее – План развития).

   

  Проект Плана развития разработан, исходя из:

  1. положений ст. 45 Закона об электроэнергии № 107/2016;

  2. требований Положения о развитии распределительных электросетей, утвержденного Постановлением НАРЭ № 94/2019;

  3. обязательств и функций, изложенных в лицензии оператора распределительной системы;

  4. роста спроса на электроэнергию со стороны существующих конечных потребителей и модернизации существующих распределительных электросетей в целях повышения надежности обеспечения конечных потребителей электроэнергией и выполнения требований по безопасности;

  5. поступивших от органов местного публичного управления запросов на расширение электросетей в управляемых населенных пунктах.

   

  В соответствии с требованиями Положения о развитии распределительных электросетей, план был разделен на следующие 2 категории:

  I категория - проекты, предусматривающие увеличение мощности существующей распределительной электросети в связи с повышением спроса на электроэнергию со стороны существующих конечных потребителей, модернизацию существующих распределительных электросетей в целях повышения надежности снабжения конечных потребителей электроэнергией и обеспечения требований по безопасности.

  II категория - проекты, предусматривающие строительство новых распределительных электросетей или некоторых участков распределительной электросети в целях обеспечения доступа к распределительной сети установок потребления потенциальных конечных потребителей из новых или существующих населенных пунктов, кварталов, микрорайонов. Проекты были отобраны на основе показателя VAN (Чистый обновленный доход), как указано в п. 26 Положения о развитии.

  Рекомендации и предложения к проекту Плана развития можно отправить на следующие адреса: электронные:  [email protected] și [email protected], и , или в офис предприятия (MD-2024, мун. Кишинев, ул. Андрей Дога, 4).

  Предельный срок приема рекомендаций – 28 августа 2019.

  Контактные лица:

  • o Александру Мустяцэ, Менеджер по планированию и управлению активами, тел. 022 431 953.

  Проекты развития распределительных электросетей на 2019 год ОРС ПИК «Red Union Fenosa» АО.

0

Запись онлайн на визит

Полезная информация

Вакансии

Сообщить о случаях мошенничества и коррупции

Этот сайт использует файлы cookie. Пользуясь сайтом, вы даете свое согласие на использование сохраненной информации. Чтобы узнать подробнее - кликните здесь

ok