Mergi la conţinutul principal

Posturi vacante

Postat de UF940137 la Mie, 07/24/2019 - 10:14

Căutăm colegi noi în echipă

Chiar tu ai putea suplini o poziție vacantă în cadrul întreprinderii noastre. Vrem să-ți dezvolți cunoștințele, talentele și abilitățile profesionale, așa că vei avea:

 • training de inițiere la locul de muncă;
 • activități de instruire; 
 • posibilități de creștere în carieră.

Promovăm securitatea și sănătatea în muncă, așa că vei dispune de

 • asistență medicală facultativă;
 • asigurare contra accidente;   
 • asistență medicală de primă necesitate și cu caracter profilactic.

Suntem o echipă,  așa că îți promitem că te vei integra ușor și vei face parte din familia noastră mare.

Vei beneficia de:

 • un total de 39 de ore lucrătoare pe săptămână;
 • flexibilitate în începerea zilei de muncă în intervalul de la 07:45 până la 08:30;
 • program de muncă de 8 ore și 15 minute de luni până joi, cu o oră pentru pauza de masă (*);
 • program de muncă de doar 6 ore, fără pauză de masă, în zilele de vineri (*).

(*) Cu excepția serviciilor care lucrează în ture.

Ca beneficii suplimentare oferim tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare.

 1. Tehnician-energetician solicitări de conectare, Chișinău, Străşeni, Hînceşti

  Vei fi responsabil de: 

  • Analiza cererilor şi caracterului sarcinii la conectare (casnic, comercial sau industrial) consultând scheme RED şi informaţia despre măsurările la PT (PD, PDC) în zona locului solicitat de racordare.
  • Analiza posibilităților de conectare la RED cu tensiunea necesară, conform cererii clientului.
  • Analiza informaţiei necesare acumulate pentru pregătirea avizului de racordare conform normelor şi instrucţiunilor de lucru.
  • Definirea caracteristicilor tehnice, efectuarea, verificarea, elaborarea, emiterea şi eliberarea avizelor de racordare. 

  Am aprecia în candidați următoarele calități și cunoștințe: 

  • Studii superioare în domeniul energetic/Studii medii de specialitate în domeniul energetic (Centrul de excelență în energetică);
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control al activităţilor îndeplinite, lucru în echipă.
  • Experienta de munca in domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere este obligatorie;
  • Cunoştinţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Outlook);
  • Locul de muncă este indicat în denumirea poziției vacante.
 2. Inginer-protecţie prin relee, Chișinău

  Vei fi responsabil de:

  • Verificarea întreţinerii preventive şi de corectare a echipamentelor, precum şi exploatarea corespunzatoare  a lor şi a sistemelor de protectie si telecontrol;
  • Verificarea lucrărilor de montare, logistică şi punerea în exploatare a echipamentelor;
  • Controlul şi în caz de necesitate realizarea modificărilor tehnice ale echipamentelor şi sistemelor de protecţie prin relee şi automatizare realizate de către personalul propriu sau extern.

  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii superioare în domeniul energetic;
  • Cunoasterea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activitatii, a sistemelor si retelelor electrice;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, lucru în echipă;
  • Experienţa de muncă în domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere.
 3. Tehnician-proiectant, Chișinău

  Vei fi responsabil de:

  • Realizarea schiţelor şi schemelor topografice, reprezentând elementele în formă reală sau simbolică prin procedee informatice sau tradiţionale;
  • Colectarea datelor pe teren sau prin intermediul sistemelor informatice, reflectând terenuri, instalaţii etc., cu scopul realizării calculelor şi/sau schiţelor instalaţiilor şi a schemelor topografice;
  • Elaborarea şi/sau actualizarea informaţiei grafice şi alfanumerice privind instalaţiile;
  • Colaborarea la calculele complementare pentru proiectele ce se realizează;
  • Colaborarea la realizarea studiilor tehnico-economice ale lucrărilor noi sau a modificărilor celor existente;
  • Întreţinerea şi exploatarea arhivei tehnice a unităţii;
  • Colaborarea la recepţionarea şi controlul proiectelor.

  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate sau de școală profesională în domeniul energetic;
  • Studii și aptitudini de desen tehnic;
  • Între 2-3 ani experiență în sectorul energetic;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
  • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității.
 4. Tehnician-energetician citiri si ordine de serviciu, Orhei, Nisporeni

  Vei fi responsabil de:

  • Colaborarea la programarea activităţilor de citire şi îndeplinire a ordinelor de lucru;   
  • Actualizarea informaţiei despre itinerariile de citire în colaborare cu antreprenorul;   
  • Controlul activității de citire, analizând şi soluţionând incidentele comunicate de către antreprenori, referitoare la citirea contoarelor şi îndeplinirea ordinelor de lucru;
  • Controlul ca TPL, TPO (echipament de lucru) să fie utilizate corect de către antreprenori, acordarea suportului la întreţinerea ori reparaţia lor, în caz de necesitate;
  • Controlul şi îmbunătăţirea calității lucrărilor efectuate de către antreprenori;

  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Între 2-3 ani de experiență în domeniul activităților ce țin de evidența și controlul energiei;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
  • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității;
  • Permis de conducere (cat.B).
 5. Electomontor În formație de Întreținere operativă a instalațiilor electrice, Criuleni, Strășeni, Ialoveni, Anenii-Noi

  Vei fi responsabil de:

  • Realizarea manevrelor operative în reţelele cu tensiunea nominală până la 110 kV inclusiv, posturi de transformare, puncte de distribuţie şi staţii de transformare;
  • Repararea avariilor de nivel primar în elementele de protectie a reţelelor cu tensiunea nominală de până la 110 kV.

  Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, lucru în echipă;
  • Experienţa de muncă în domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere.
 6. Controlor la controlul energetic, Hîncești, Căușeni, Nisporeni, Cahul

  Vei fi responsabil de:

  • Efectuarea verificării planificate ale aparatelor şi echipamentelor de măsură a clienţilor atribuiţi, conform normativelor stabilite, detectând defectele şi posibilităţile de îmbunătăţire, realizând modificări a acestora;
  •  Realizarea inspecţiilor în instalaţiile electrice a edificiilor construite, a celor în construcţie sau reconstrucţie şi admiterea lor pentru darea în exploatare;
  • Îndeplinirea ordinelor de serviciu încredințate;
  • Participarea în campaniile de depistare a furturilor de energie în limita competenţei sale.  

  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii profesionale/medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
  • Experienta de munca in domeniul energetic va contitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere;
 7. Tehnician-energetician verificarea lucrărilor contractate, Chişinău, Căuşeni, Cahul

  Vei fi responsabil de:
  Monitorizarea organizării competente de către întreprinderile contractate a activităţilor de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ (linii electrice aeriene sau subterane, posturi de transformare, branşamente electrice aeriene şi subterane, reţele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinţe etc.); supravegherea activităţii personalului contractat în vederea respectării de către aceştia a cerinţelor de calitate şi securitate a muncii la executarea lucrărilor de întreţinere, renovare şi dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie de TM şi TJ.

  Am aprecia în candidaţi următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate/superioare în domeniul electroenergetic;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine, capacitate de planificare şi control a activităţilor îndeplinite, lucru în echipă;
  • Experiența de muncă în domeniul energetic va constitui un avantaj;
  • Permis și experiență de conducere a automobilului – obligatoriu;
  • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității.
    
 8. Electromontor la supravegherea traseelor retelelor de cablu, Chișinău

  Vei fi responsabil de:

  • Realizarea inspecţiilor planificate a reţelelor în cablu din sector;
  • Verificarea îndeplinirii normelor de montare a liniilor în cablu de către întreprinderile contractate;
  • Admiterea întreprinderilor implicate în efectuarea lucrărilor de excavare în zonele cu reţele în cablu din sector;
  • Controlul lucrărilor de excavare în zonele cu reţele în cablu din sector;
  • Detectarea și informarea despre incidentele apărute;

   
  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate/profesionale în domeniul energetic;
  • Experiența de muncă va constitui un avantaj;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere va constitui un avantaj;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
 9. Tehnician-energetician pe controlul evidentei, Chișinău

  Vei fi responsabil de:

  • Executarea întreţinerii, verificării şi citirii echipamentelor de evidenţă şi realizarea proceselor de adaptare a echipamentelor de evidenţă a energiei la necesităţile întreprinderii;
  • Participarea în studierea şi analizaechipamentelor şisistemelor noi de evidenţă a energiei, studiind posibilităţile de adaptare a lor la necesităţile  Întreprinderii;
  • Colaborarea în desfăşurareacampaniilor ce ţin de echipamentul de evidenţă, lupta cu furturile de energie;
  • Depistarea și/saucolaborarea în depistarea şi rezolvareaincidentelor ce ţin de evidenţa energiei aclienţilorspeciali;
  • Acordareaconsultaţiilor cu privire la evidenţa energiei electrice unităţilor operative şi participarea în rezolvarea incidentelor de evidenţă a energiei.

  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate în domeniul energetic;
  • Experiența de munca in domeniul energetic 1-2 ani;
  • Posedarea permisului de conducere şi experienţa de conducere va constitui un avantaj;
  • Responsabilitate, onestitate, corectitudine;
  • Cunoștințe în utilizarea calculatorului și a sistemelor informatice specifice activității.
 10. Laborant la masurari și incercari electromecanice, Chișinău

  Vei fi responsabil de:            

  • Realizarealucrărilor de analiză, testareşi regenerare a uleiurilor de transformator cu respectarea normelor tehnice și de securitate la realizarea lucrărilor în instalațiile electrice.
  • Informarea despre incidentele detectare și despre mijloacele necesare pentru soluționarea acestora.

  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate/profesionale în domeniul energetic/tehnic;
  • Experiența de muncă va constitui un avantaj;
 11. Electromontor superior la deservirea substaţiilor, Chişinău
  • Vei fi responsabil de:        
  • Îndeplinirea şi respectarea strictă a cerinţelor normelor tehnicii de securitate, de exploatare tehnică a instrucțiunilor de producere, executarea calitativă a lucrărilor de reparaţie a instalaţiilor şi echipamentelor staţiilor de transformare, precum şi a elementelor de securitate.
  • Să coordoneze scoaterea din exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor staţiilor de transformare pentru efectuarea lucrărilor în limitele zonei sale de activitate.
  • Să detecteze, informeze şi să propună anumite măsuri de rezolvare şi corectare a incidentelor şi averiilor în stațiile de transformare.

  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate/profesionale în domeniul energetic/tehnic;
  • Experiența de muncă va constitui un avantaj;
  • Permis şi experienţă de conducere -  vor constitui un avantaj

        

 12. Electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene de tensiune înaltă, Chişinău

  Vei fi responsabil de:     

  • Să execute calitativ lucrările de reparaţie şi exploatare a liniilor de tensiune înaltă şi a elementelor lor, să participe activ în  lichidarea avariilor. 
  • Să menţină în stare bună şiutilizeze corect instrumentele, mijloacele de protecţie, dispozitivele şi inventarul  aplicat la îndeplinirea lucrărilor. 

  •  execute scoaterea din exploatare a liniilor de tensiune înaltă  pentru efectuarea lucrărilor în aria sa de activitate. 

  • Să detecteze, informeze şi propună anumite măsuri de rezolvare şi corectare  a incidentelor şi a avariilor în liniile  de tensiune înaltă apărute, în limitele zonei sale de responsabilitate.

  Am aprecia următoarele calităţi şi cunoştinţe:

  • Studii medii de specialitate/profesionale în domeniul energetic/tehnic;
  • Experiența de muncă va constitui un avantaj;
  • Permis şi experienţă de conducere -  vor constitui un avantaj.

   

  0

  Dacă ai ajuns până aici și te-ai regăsit printre rândurile de mai sus, te invităm să expediezi CV-ul tău!
   

  Aplică CV-ul: resurse_umane@premierenergy.md
   
  Informații suplimentare la telefonul: 022-431-535; 022-431-043.

  Programare vizită online

  Informații utile

  Posturi vacante

  Semnalare cazuri de corupție și fraude

  Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului vă exprimați acordul pentru folosirea informațiilor stocate Click aici pentru detalii

  ok